• Polme
  • Forum

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Medycyna Estetyczna

Studia przeznaczone są dla lekarzy wszystkich specjalności, którzy zamierzają prowadzić praktykę z zakresu medycyny estetycznej. Program realizowany będzie w trybie weekendowym, co 2-3 tygodnie. Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu medycyny estetycznej. Ta nowa gałąź medycyny pomaga osiągnąć i utrzymać wysoką jakość życia, zapobiega skutkom starzenia się naszego organizmu.

Adresaci : 
Studia dedykowane są dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zamierzają wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.
Zakładane efekty kształcenie: 

Uczestnicy studiów poprzez wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w czołowych placówkach dermatologicznych uzyskają niezbędne podstawy do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. Program szkolenia obejmuje: zagadnienia dotyczące budowy skóry, patologii skóry, włosów i paznokci, mechanizmów starzenia się skóry i profilaktyki starzenia, metod nieinwazyjnego i inwazyjnego wpływania na objawy starzenia się skóry oraz innych zabiegów diagnostycznych i korygujących stosowanych w dermatologii i medycynie estetycznej, postępowania w stanach nagłych oraz prawnym aspektom medycyny estetycznej. Autorami programu i wykładowcami są profesorowie medycyny i eksperci, zajmujący się na co dzień wykonywaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

 

Warunki ukończenie studiów: 

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem do indeksu i zdanie egzaminu kończącego studia. 

Więcej informacji:

 http://ckp.wum.edu.pl/studia-podyplomowe/medycyna-estetyczna

 

Partnerzy: